Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów przez profesorów uczelni krajowych

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowska projektu „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów o tematyce związanej z  wysokoefektywnymi procesami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla III roku kierunku ochrona środowiska. Przewiduje się realizację 5 godzin wykładu dla 25 osób. Zajęcia odbywać się będą na Terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować do 30 maja 2013 r  według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu.

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty do 15 kwietnia 2013 r.  Ofertę można przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub faksem 178651156. W razie pytań proszę o kontakt z Panią dr inż. Jadwigą Kaleta email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 667801397.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów