Dokumentacja stażowa

Zasady przygotowania dokumentacji stażowej

Druki dokumentów ZUS dla stażysty i opiekuna

Oświadczenie podatkowe

Lista obecności

Program stażu

Sprawozdanie

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów