Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika - Aktualności - Mechatronika

Działania zrealizowane w ramach projektu  

Kierunki Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika dają pewną perspektywę zatrudnienia. Dzięki powiązaniu kształcenia z potrzebami rynku pracy wzrosła jakość studiów, a także ich przydatność dla gospodarki. Działania podjęte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego kierunków zamawianych, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców, a tym samym umożliwiają szybkie podjęcie pracy przez absolwentów tych kierunków. Programem objęci są studenci, którzy rozpoczęli studia w latach 2009 i 2010. Najlepsi studenci otrzymują stypendia za wyniki w nauce.

Dla kierunków zamawianych: Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn

w kwartale październik-grudzień 2013 w ramach projektu, na obecnym etapie realizacji, zakończyły się 9-miesięczne staże studenckie w przedsiębiorstwach: WSK „PZL Rzeszów”, Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. Zorganizowano wyjazd studyjny studentów do Pragi 14-18.10.2013r. Przeprowadzono kurs specjalistyczny CAD/CAM (część druga) - programy CAM Przeprowadzono spotkanie studentów z przedstawicielami firmy BorgWarner i PRODAR – spotkanie odbyło się 8.10.2013r. Przeprowadzono wykłady z zakresu doradztwa zawodowego i prawa pracy – prowadzący: dr Dorota Kamuda, mgr Przemysław Kalicki. Przeprowadzono wykład ze specjalistą z przemysłu - mgr inż. Andrzej Ćwik nt. „Wybrane zagadnienia konstrukcyjne maszyn wirnikowych”. Kontynuowano akcję promocyjną projektu na telebimach reklamowych umieszczonych na ul. Hetmańskiej i Rejtana (23.09-23.11.2013r) w Rzeszowie. Zamieszczono artykuł w Gazecie Codziennej „Nowiny” – nr 245(18 674) z dnia 19.12.2013r oraz w Gazecie Politechniki nr 12(240), grudzień 2013r oraz wykonano 2 plakaty reklamowe.

Wykłady z zakresu doradztwa zawodowego

Serdecznie zapraszamy studentów kierunków mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (IV rok - kierunek zamawiany) na wykłady Firmy „NOEZA” Anita Szymczych nt. „Wykłady z zakresu doradztwa zawodowego”. Wykłady odbędą się w następujących terminach:

Mechanika i budowa maszyn

  • wtorek (17.12.2013) godz. 1830 sala L-219
  • środa (18.12.2013) godz. 1830 sala L-341

Mechatronika

  • wtorek (17.12.2013) godz. 1130 sala L-145
  • środa (18.12.2013) godz. 1630 sala L-145

Zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszamy studentów kierunków mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (IV rok - kierunek zamawiany) na wykłady specjalisty z przemysłu mgr inż. Andrzeja Ćwika z WSK „PZL” Rzeszów nt. „Wybrane zagadnienia konstrukcyjne maszyn wirnikowych”.

Wykłady odbędą się w następujących terminach:

  • Mechanika i budowa maszyn: wtorek (10.12.2013) godz. 18.30 sala L-219; środa (11.12.2013) godz. 18.30 sala L-341
  • Mechatronika: wtorek (10.12.2013) godz. 1015 sala L-125 (sala Rady Wydziału); Czwartek (12.12.2013) godz. 10.15 sala L-125

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY

Politechnika Rzeszowska informuje, że na podstawie złożonych ofert (2 oferty) na przeprowadzenie zajęć w formie wykładu nt. „Wykłady z zakresu doradztwa zawodowego” dla studentów kierunków: mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika wyłoniono następującego wykonawcę:

Firma „NOEZA”; Anita Szymczych
39-300 Mielec, ul. Wiejska 51

Wykonawca otrzymał 100 pkt. w skali punktowej a zadanie wykona za kwotę 540 zł.

Odwołany wykład

Szanowni Państwo, 

wykład zaplanowany na dzień 27.11.2013 r. został odwołany.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów