Inżynieria Materałowa - Aktualności

Invitation for submission a lectures offer

In connection with the realization of the project, which is a part of Human Capital Program co–financed by the European Union, I would like to ask you to deliver a lecture for our students at the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, course: Materials Science.The issue of the lecture should be focused on the area: „Introduction to composites and nanocomposites”. The place of the lecture is going to be Rzeszow University of Technology, Poland. The date of the lecture may be fixed in the period time from 10th March to 20th  June 2014. In the project three hours of lectures are reserved for the subject area. 

Please let me know if you are interested and what is your availability as well as lecture rates. The offer submission deadline is March. 7th  2014. Please feel free to contact me in case of any queries.

Contact details:

Pawel Litwin
Rzeszow University of Technology
Al. Powstańców Warszawy 12; 35–959 Rzeszów
tel. (+48) (17) 8651521
fax: (+48) 178543116
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładu o tematyce „Mechaniczne i strukturalne podstawy sprężystości i plastyczności materiałów” dla studentów drugiego roku kierunku inżynieria materiałowa. W projekcie przewidziano realizację 6 godzin wykładu dla grupy ok. 40 osób. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 20 grudnia 2012 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Zajęcia wykładowe powinna przeprowadzić osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego.

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie honorarium za 1 godzinę wykładu) do 12 listopada 2012 r. Ofertę można przesłać również mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub faxem 17 854 31 16.
W razie pytań proszę o kontakt: Paweł Litwin, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 665890009. Odpowiedź na niniejsze zaproszenie można złożyć na załączonym formularzu.

Pobierz formularz

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów