Archiwum wydarzeń dla projektu „Inżynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” na kierunku Inżynieria Materiałowa

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Inżynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia o tematyce „ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” dla studentów pierwszego roku kierunku Inżynieria Materiałowa w Rzeszowie.

 

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów