Koordynator projektu

dr inż. Ryszard Perłowski
tel. 1727
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrator strony internetowej

dr inż. Sławomir Świrad
tel. 1904
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów