Informacje na temat projektu „Inżynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej”

Kierunki Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa oraz Mechatronika dają pewną perspektywę zatrudnienia. Dzięki powiązaniu kształcenia z potrzebami rynku pracy wzrasta jakość studiów, a także ich przydatność dla gospodarki. Działania podjęte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego kierunków zamawianych, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców, a tym samym umożliwiają szybkie podjęcie pracy przez absolwentów tych kierunków. Od roku akademickiego 2012/2013 programem objęci są wszyscy studenci rozpoczynający studia na kierunkach zamawianych Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria materiałowa, Mechatronika.

W ramach projektu realizowane są programy wyrównawcze - zajęcia z matematyki i fizyki, jak również zajęcia z języka angielskiego technicznego. Na bieżąco są realizowane wypłaty stypendiów dla najlepszych studentów. Ponadto są organizowane kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, np. kursy specjalistyczne CAD/CAM. Studenci kierunków zamawianych uczestniczą w wykładach prowadzonych przez specjalistów z przemysłu oraz znanych profesorów z uczelni krajowych i zagranicznych. Wyjazdy studyjne do innych uczelni oraz przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom, umożliwiają przedstawienie studentom bogatego obszaru ich przyszłej działalności zawodowej. Zdobytą wiedzę i umiejętności studenci będą mogli uzupełnić o praktyczne doświadczenia w ramach oferowanych przez projekt staży przemysłowych w wiodących przedsiębiorstwach regionu. W projekcie uczestniczy - 321 studentów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, 60 studentów na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz  162 studentów na kierunku Mechatronika.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów