Informacje na temat projektu „Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej”

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet IV.   Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Realizacja Projektu: od 01.07.2011 do 30.04.2015

Wartość: 4 450 332,50 zł

W ramach projektu realizowane są działania:

  1. Stypendia dla najlepszych studentów wysokości 900 zł/m-c
  2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki
  3. Kursy z języka angielskiego technicznego
  4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez specjalistów z przemysłu
  5. Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. 
  6. Wykłady znanych profesorów z kraju i z zagranicy.
  7. Kursy specjalistyczne CAD/CAM.
  8. Staże w przedsiębiorstwach o wysokim potencjale technicznym.

Regulamin przyznawania stypendium

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów