Rekrutacja

Szczegóły na stronie:

http://rekrutacja.prz.edu.pl/rekrutacja/index.html

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów