Zainwestuj w siebie - Aktualności - Energetyka

Zapraszamy studentów IV EN-DI obowiązkowo (wykład w ramach projektu „Zainwestuj w siebie”) oraz wszystkie zainteresowane osoby na wykład pt.:

Przykłady systemów relacyjnych: energetyka i ekonomia

Wykład poprowadzi: Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak - Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk

 27 listopada 2015 r., godz. 16:00, sala A61

Ogłoszenie w formacie .pdf do pobrania tutaj.

Zapraszamy studentów IV EN-DI (energetyka)
do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w sem. zimowym r. akad.2015/16:

Środowisko użytkownika pakietu Statistica – dr inż. Wiesława Malska– 20 godz.

Modelowanie komputerowe układów wytwarzania i przekształcania energii ze źródeł odnawialnych
– mgr inż. Marcin Leśko – 15 godz., mgr inż. Krzysztof Baran – 15 godz.

Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej – dr inż. Dariusz Wyrwa – 45 godz. (np. 3 x 15 dla każdego kierunku)

Tworzenie biznes planu – dr Alfred Szydełko – 30 godz. (np. 3 x 10 dla każdego kierunku)

Konsultacje w zakresie prawa pracy, doradztwa zawodowego - dyżury radcy prawnego:
Aleksander Taradajko, Al. Powstańców Warszawy 12 pok. nr V-414 poniedziałek – czwartek 8-14

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów