Informacje o projekcie "Dobre studia = lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej"

Szeroko rozumiany sektor chemiczny tworzy liczący się ważny segment gospodarki regionu Podkarpacia. Do głównych podmiotów tej gałęzi gospodarki można zaliczyć firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych i gumy, wytwarzaniem leków i innych farmaceutyków, farb i lakierów, chemikaliów organicznych, półproduktów dla przemysłu tworzyw oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Wśród firm sektora chemicznego znajdujących się na terenie Podkarpacia oraz regionów ościennych znaczącą rolę odgrywają podmioty wchodzące w skład dużych grup kapitałowych takich jak CIECH (Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” S.A., Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Zakłady Azotowe "Tarnów" w Tarnowie-Mościcach S.A.), PKN ORLEN (Rafineria Nafty Jedlicze), Grupa LOTOS (Rafineria Nafty w Jaśle). W regionie funkcjonuje również duża liczba mniejszych firm działających w sektorze chemicznym. Można tu wymienić m.in.: Fabrykę Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. (Lubzina), CHEMA – ELEKTROMET (Rzeszów), GREINPLAST Sp.z o.o. (Krasne), GUMAT (Sędziszów Młp), Herbapol-Lublin S.A. Oddział Łańcut, Nobilla Sp z o.o. (Nisko), Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o. (Nowa Sarzyna), Polimarky (Rzeszów), Polkemic II Sp. z o.o. (Rzeszów), SPLAST Sp. z o.o. (Jedlicze), Lico Mix Sp. z o.o. (Szówsko), Plastbud Sp. z o.o. (Pustków) i inne. Odrębną grupę stanowią firmy farmaceutyczne reprezentowane w regionie przez: ICN Polfa Rzeszów S.A., Sanfarm Sp. z o.o. (Nowa Dęba), Sanofi Aventis Sp. z o.o. Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków (Rzeszów), Sylveco - Polska Firma Farmaceutyczna (Stobierna).

Region Podkarpacia dysponuje więc potencjalnymi możliwościami zatrudnienia absolwentów kierunków technologia chemiczna i biotechnologia. Niniejszy projekt zakłada zwiększenie oferty edukacyjnej o dodatkowe szkolenia i warsztaty kładące nacisk na uzyskanie umiejętności praktycznych wymaganych przez potencjalnych pracodawców. W tym celu planuje się również zorganizowanie dodatkowych wykładów prowadzonych przez specjalistów związanych z przemysłem chemicznym oraz wybitnych specjalistów z uczelni krajowych i z zagranicy. Ponadto studenci uczestniczący w projekcie kierunków zamawianych będą mieli możliwość udziału w wizytach, stażach i praktykach co powinno skutkować nabywaniem przez nich dodatkowych umiejętności pożądanych przez potencjalnych pracodawców. W ramach projektu przewiduje się również uczestnictwo studentów w targach i wystawach krajowych i zagranicznych, w celu zaznajomienia z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i trendami w rozwoju przedsiębiorstw.

Efekty zakładane do osiągnięcia w ramach niniejszego projektu wpisują się w elementy strategii rozwoju państwa tj. unowocześniania dziedzin stanowiących nośniki gospodarki opartej na wiedzy, promowania ludzi zatrudnionych w dziedzinach i przedsiębiorstwach wykorzystujących nowe technologie oraz zakładających nowe firmy, a także tych, którzy pracują w małych i średnich przedsiębiorstwach posiadających odpowiednią wiedzę i świadomość potrzeby wykorzystania nowych technologii oraz metod zarządzania wiedzą.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów