Zostań dobrym inżynierem - Aktualności - Automatyka i robotyka

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu „Zostań Dobrym Inżynierem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty dotyczącej możliwości zrealizowania dla studentów kierunków: informatyka, energetyka, automatyka i robotyka oferty płatnego programu staży. W ramach projektu zakłada się organizację łącznie 72 staży (wsparciem będzie objęte 72 osoby w okresie lipiec 2014 – marzec 2015) trwających dwa miesiące (120 godz. pracy stażysty w miesiącu). Koszty stypendium dla stażysty pokrywa Politechnika Rzeszowska; w ramach projektu istnieje także możliwość wynagrodzenia osoby sprawującej w przedsiębiorstwie opiekę merytoryczną nad stażystą. Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (np. w formie pdf.)

W razie pytań proszę o kontakt z Koordynatorem Programu Staży, Panem drem inż. Romanem Tabiszem, tel. (17) 865-11-88.

Więcej informacji>>

Formularz oferty>>

 

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów