Studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka są przygotowani do rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczo-rozwojowych z zakresu szeroko pojętych systemów sterowania.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • projektowanie i eksploatacja systemów sterowania,
 • tworzenie oprogramowania, projektowanie i eksploatacja sterowników,
 • robotyka i mechatronika,
 • projektowanie zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • automatyk,
 • rojektant, konstruktor systemów oraz urządzeń automatyki,
 • specjalista ds. wdrożeń i integracji systemów,
 • pracownik działów automatyki i informatyki,
 • WSK „PZL-Rzeszów” S.A.,
 • Zelmer S.A.,
 • Control Process Sp. z o.o. Tarnów,
 • Transsystem S.A.,
 • BF Goodrich Krosno,
 • Emiter Sp. z o.o. Kraków,
 • Linker Europa Sp. z o.o..

Specjalność na studiach I stopnia:

 • Komputerowe systemy sterowania.
Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów