Zostań dobrym inżynierem - Oferty staży - Automatyka i robotyka

Oferty staży w firmach zewnętrznych w ramach projektu Zostań Dobrym Inżynierem dla kierunku Automatyka i robotyka
Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów