Inżynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej - Mechanika i Budowa Maszyn - Aktualności


Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa

zaprasza studentów IV roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

na wykłady prof. Jana Sloty, Technická Univerzita v Košiciach

 27 listopada, godz. 9.00, sala V-2    

Actual trends in automotive production

27 listopada, godz. 11.30, sala V-2    

Rapid prototyping processes in mechanical engineering


 

OGŁOSZENIE

Wyjazd do Technická Univerzita Ostrava, Czechy,  13 listopada 2105r. godzina 5.30 z pod budynku L .

Powrót w tym samym dniu.

Rezygnację z wyjazdu można zgłaszać do wtorku włącznie (10.11.2015) do godz. 12.00, ze względu na konieczność ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy.

Proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Wyżywienie we własnym zakresie – obiad na terenie kampusu, proszę o zabranie ze sobą koron czeskich.


Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa

zaprasza studentów IV roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

na wykład prof. Dusana Knezo, Technická Univerzita v Košiciach

 5 listopada, godz. 12.00 – 16.00, sala V-1

The application of mathematical methods in the design

 


 

Wyniki konkursu

POMYSŁ NA BIZNES – "BIZNES PLAN DLA NOWO POWSTAJĄCEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA”

organizowanego w ramach projektu „Inżynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

I miejsce – Serafin Daria – nagroda laptop 15,4’

II miejsce – Sułuja Grzegorz – nagroda tablet 10,1’

III miejsce – Nawojski Krystian – nagroda tablet 7’

 

Wyróżnienia – nagrody pocieszenia

 

  • Trojnar Kamil
  • Przybyło Barbara
  • Flaga Marcin

 

Uroczyste wręczenie nagród głównych i pocieszenia odbędzie się 4 listopada o godz. 10.00 w gabinecie dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa L-126.

 

Gratuluję i zapraszam

Kierownik Projektu

Ryszard Perłowski


 

GODZINY DZIEKAŃSKIE

bez obowiązku odrabiania zajęć

5 listopada godz. 1200 - 1600   dla studentów IV roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

wykład prof. Dusana Knezo, Technická univerzita v Košiciach

The application of mathematical methods in the design

Sala V1

Studenci biorący udział w projekcie „Inżynier na zamówienie” są zobowiązani do uczestniczenia w wykładach zamawianych, które odbędą się w/w terminie.


 

GODZINY DZIEKAŃSKIE

bez obowiązku odrabiania zajęć

 4 listopada godz. 1600 - 2000   dla studentów IV roku kierunków

Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa

wykład mgr inż. Edwarda Margańskiego

Moralna i prawna odpowiedzialność inżyniera

Doświadczenie, talent i pracowitość w pracy inżyniera

Sala V18

Studenci biorący udział w projekcie „Inżynier na zamówienie” są zobowiązani do uczestniczenia w wykładach, które odbędą się w/w terminie.

 


Invitation for submission a lectures offer

In connection with the realization of the project, which is a part of Human Capital Program co–financed by the European Union, I would like to ask you to deliver a lecture for our students at the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, course Mechanics and Mechanical Engineering. The issue of the lecture should be focused on the area: „ Actual trends in automotive production”. The place of the lecture is going to be Rzeszow University of Technology, Poland. The date of the lecture may be fixed in the period time from 1st November  to 30th  November 2015. In the project 3 school lesson  are reserved for the subject area.

Please let me know if you are interested and what is your availability as well as lecture rates. The offer submission deadline is 26th  October  2015. Please feel free to contact me in case of any queries. 

Contact details:
Ryszard Perlowski
Rzeszow University of Technology
Al.
Powstańców Warszawy 12; 35–959 Rzeszów
tel. (+48) (17) 8651727, fax: (+48) (17) 8651184
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Invitation for submission a lectures offer

In connection with the realization of the project, which is a part of Human Capital Program co–financed by the European Union, I would like to ask you to deliver a lecture for our students at the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, course Mechanics and Mechanical Engineering. The issue of the lecture should be focused on the area: „ Rapid prototyping processes in mechanical engineering”. The place of the lecture is going to be Rzeszow University of Technology, Poland. The date of the lecture may be fixed in the period time from 1st November  to 30th  November 2015. In the project 3 school lesson  are reserved for the subject area.

Please let me know if you are interested and what is your availability as well as lecture rates. The offer submission deadline is 26th  October  2015. Please feel free to contact me in case of any queries. 

Contact details:
Ryszard Perlowski
Rzeszow University of Technology
Al.
Powstańców Warszawy 12; 35–959 Rzeszów
tel. (+48) (17) 8651727, fax: (+48) (17) 8651184
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Ogłoszenie

Bezpłatne konsultacje w zakresie prawa pracy i aktualnych form zatrudnienia, dostępne dla studentów kierunków zamawianych w ramach projektu Inżynier na Zamówienie.

Zapisy w dziekanacie u Pani Anety Kołcz.

Liczba miejsc ograniczona


Ogłoszenie

Bezpłatne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, dostępne dla studentów kierunków zamawianych w ramach projektu Inżynier na Zamówienie.

W ramach konsultacji jest możliwość wykorzystania wyposażenia Laboratorium Standaryzacji i Certyfikacji Zawodowej. Uczestnicy będą mogli zrobić testy psychologiczne stosowane do oceny kompetencji intelektualnych i społecznych kandydatów do pracy, tak jak to się robi w dużych przedsiębiorstwach. Test jest robiony w formie elektronicznej, a rezultatem będzie raport z informacją zwrotną o mocnych i słabych stronach danej osoby. Raport będzie można omówić w ramach konsultacji z prowadzącym, w celu ustalenia wniosków do wykorzystania w planowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego

Zapisy w dziekanacie u Pani Anety Kołcz.

Liczba miejsc ograniczona

 


Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa

zaprasza studentów III roku kierunków

Inżynieria materiałowa, Mechatronika i Mechanika i Budowa Maszyn

na wykład mgr inż.  Edwarda Margańskiego, pt:

Konstruktor – czy zgodnie ze specjalizacją studiów?

23 października, godz. 17.15, sala V2  

 


Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa

zaprasza studentów III roku kierunków

Inżynieria materiałowa, Mechatronika i Mechanika i Budowa Maszyn

na wykład mgr inż.  Edwarda Margańskiego, pt:

Realność i wyobrażenia w życiu inżyniera

23 października, godz. 15.00, sala V2  


 OGŁOSZENIE

W związku z organizacją wyjazdów studyjnych do uczelni zagranicznych, w ramach projektu „Inżynier na zamówienie”, planowany jest wyjazd do Technical University of Kosice, Słowacja.

Pozostałe szczegóły podane zostaną później.

Osoby chętne do wyjazdu proszone są o zapisanie się na listę w dziekanacie u Pani Anety Kołcz.

Ilość miejsc ograniczona.


OGŁOSZENIE

W związku z organizacją wyjazdów studyjnych do uczelni zagranicznych, w ramach projektu „Inżynier na zamówienie”, planowany jest wyjazd do Technická Univerzita Ostrava, Czechy

Termin wyjazdu 13 listopada 2105r. Pozostałe szczegóły podane zostaną później.

Osoby chętne do wyjazdu proszone są o zapisanie się na listę w dziekanacie u Pani Anety Kołcz.

Ilość miejsc ograniczona.


OGŁOSZENIE

W związku z organizacją wyjazdów studyjnych do zakładów przemysłowych w ramach projektu „Inżynier na zamówienie”, planowany jest wyjazd do Borg Warner Jasionka.

Termin wyjazdu zostanie podany po uzgodnieniu z firmą.

Osoby chętne do wyjazdu proszone są o zapisanie się na listę w dziekanacie.

Ilość miejsc ograniczona.


Invitation for submission a lectures offer

In connection with the realization of the project, which is a part of Human Capital Program co–financed by the European Union, I would like to ask you to deliver a lecture for our students at the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, course Mechanics and Mechanical Engineering. The issue of the lecture should be focused on the area: „The application of mathematical methods in the design”. The place of the lecture is going to be Rzeszow University of Technology, Poland. The date of the lecture may be fixed in the period time from 20th October  to 30th  November 2015. In the project fife school lesson  are reserved for the subject area.

Please let me know if you are interested and what is your availability as well as lecture rates. The offer submission deadline is 17th  October  2015. Please feel free to contact me in case of any queries. 

Contact details:
Ryszard Perlowski
Rzeszow University of Technology
Al.
Powstańców Warszawy 12; 35–959 Rzeszów
tel. (+48) (17) 8651727, fax: (+48) (17) 8651184
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  

 W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Inżynier na zamówienie -  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie  wykładu  o tematyce „Realność i wyobrażenia w życiu inżyniera”.

W projekcie przewidziano realizację 3 godzin wykładu dla grupy ok. 60 osób. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2015 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Zajęcia wykładowe powinna przeprowadzić osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie honorarium za 1 godzinę wykładu) do 28 września 2015 r. Ofertę można przesłać również mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub faxem 17 865 1184.

W razie pytań proszę o kontakt:

Perłowski Ryszard, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 17 8651727 

Odpowiedź na niniejsze zaproszenie można złożyć na załączonym formularzu.


 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  

 W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Inżynier na zamówienie -  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie  wykładu  o tematyce „Konstruktor – czy zgodnie ze specjalizacją studiów?”.

W projekcie przewidziano realizację 3 godzin wykładu dla grupy ok. 60 osób. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2015 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Zajęcia wykładowe powinna przeprowadzić osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie honorarium za 1 godzinę wykładu) do 28 września 2015 r. Ofertę można przesłać również mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub faxem 17 865 1184.

W razie pytań proszę o kontakt:

Perłowski Ryszard, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 17 8651727 

Odpowiedź na niniejsze zaproszenie można złożyć na załączonym formularzu.


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Inżynier na zamówienie -  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie  wykładu  o tematyce „Moralna i prawna odpowiedzialność inżyniera”.

W projekcie przewidziano realizację 3 godzin wykładu dla grupy ok. 60 osób. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2015 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Zajęcia wykładowe powinna przeprowadzić osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie honorarium za 1 godzinę wykładu) do 28 września 2015 r. Ofertę można przesłać również mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub faxem 17 865 1184.

W razie pytań proszę o kontakt:

Perłowski Ryszard, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 17 8651727 

Odpowiedź na niniejsze zaproszenie można złożyć na załączonym formularzu.


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  

 W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Inżynier na zamówienie -  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie  wykładu  o tematyce „Doświadczenie, talent i pracowitość w pracy inżyniera”.

W projekcie przewidziano realizację 4 godzin wykładu dla grupy ok. 60 osób. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2015 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Zajęcia wykładowe powinna przeprowadzić osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie honorarium za 1 godzinę wykładu) do 28 września 2015 r. Ofertę można przesłać również mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub faxem 17 865 1184.

W razie pytań proszę o kontakt:

Perłowski Ryszard, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 17 8651727 

 Odpowiedź na niniejsze zaproszenie można złożyć na załączonym formularzu.

 


DOKUMENTY DLA STAŻYSTY

Lista dokumentów dla osób zakwalifikowanych do staży studenckich

Lista obecności stażysty

Miesięczne sprawozdanie z przebiegu stażu

Sprawozdanie z odbytego stażu

Zaświadczenie o ukończeniu stażu

 


STAŻE

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Inżynier na zamówienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do składania wniosków o zakwalifikowanie do procesu rekrutacji na staże 1 miesięczne wskazując firmę wg. załączonej listy.

Wnioski proszę składać u dr inż. Adrzeja Dzierwy , bud. L , pok. 122b do dnia 18.06.2015 r., do godz. 14:00

Wniosek o zakwalifikowanie do procesu rekrutacji

Lista firm  -„Uwaga – firmy oferujące miejsca stażowe prowadzić będą dodatkową, wewnętrzną rekrutację”


OGŁOSZENIE

W związku z organizacją wyjazdów studyjnych do zakładów przemysłowych w ramach projektu „Inżynier na zamówienie”, planowany jest w czerwcu wyjazd do MTU. Osoby chętne do wyjazdu proszone są o zapisanie się na listę w dziekanacie.

Ilość miejsc ograniczona.

 


STAŻE

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Inżynier na zamówienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do składania wniosków o zakwalifikowanie do procesu rekrutacji na staże 3 miesięczne wskazując firmę wg. załączonej listy.

Wnioski proszę składać u dr inż. Adrzeja Dzierwy , bud. L , pok. 122b do dnia 29.05.2015 r.

Wniosek o zakwalifikowanie do procesu rekrutacji

Lista firm  -„Uwaga – firmy oferujące miejsca stażowe prowadzić będą dodatkową, wewnętrzną rekrutację”

 


 Archiwum wiadomości 

 

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów