Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładu o tematyce „Mechaniczne i strukturalne podstawy sprężystości i plastyczności materiałów” dla studentów drugiego roku kierunku inżynieria materiałowa. W projekcie przewidziano realizację 6 godzin wykładu dla grupy ok. 40 osób. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 20 grudnia 2012 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Zajęcia wykładowe powinna przeprowadzić osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego.

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie honorarium za 1 godzinę wykładu) do 12 listopada 2012 r. Ofertę można przesłać również mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub faxem 17 854 31 16.
W razie pytań proszę o kontakt: Paweł Litwin, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 665890009. Odpowiedź na niniejsze zaproszenie można złożyć na załączonym formularzu.

Pobierz formularz

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów