Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów przez profesorów uczelni krajowych

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowska projektu „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów o tematyce związanej z zastosowaniem bioindykacji w ochronie środowiska oraz zastosowaniem procedury EPA do identyfikacji i eliminacji toksyczności dla studentów II i III roku kierunku ochrona środowiska.

Przewiduje się realizację 8 godzin wykładu dla 30 osób. Zajęcia odbywać się będą na Terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować do 15 czerwca 2012 r  według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu.
Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty do 10 maja 2012 r.  Ofertę można przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub faksem 178651156. W razie pytań proszę o kontakt z Panią dr inż. Jadwigą Kaleta email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 667801397.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów przez wybitnych specjalistów z przemysłu

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowska projektu „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu wykładów o tematyce związanej z racjonalną eksploatacją sieci kanalizacyjnych oraz monitoringiem i analizą uszkodzeń sieci kanalizacyjnych dla studentów II  i II roku kierunku ochrona środowiska.

Przewiduje się realizację 10 godzin wykładu dla 20 osób. Zajęcia odbywać się będą na Terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować do 30 maja 2012 r  według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu.
Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty do 10 maja 2012 r.  Ofertę można przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub faksem 178651156.
W razie pytań proszę o kontakt z Panią dr inż. Jadwigą Kaleta email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 667801397.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów