Informacje na temat projektu "Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska

Dział w budowie. Zapraszamy wkrótce. Podstawowe informacje o projekcie znajdują się w zakładce "O projekcie - kierunki zamawiane"

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów