Koordynator projektu:

dr inż. Jadwiga Kaleta
tel. 1301, 1670
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administracja stroną internetową:

dr inż. Jacek Jakieła
tel. 1516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów