Dokumenty dotyczące staży (wydziałowe i kierunkowe)

Dokumenty dotyczące stażu dla kierunku Ochrona Środowiska
Dokumenty dotyczące stażu dla kierunku Inżynieria Środowiska
Dokumenty dotyczące stażu dla kierunku Budownictwo
Dokumenty dotyczące stażu dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa
Dokumenty dotyczące stażu dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Dokumenty dotyczące staży (wspólne dla kierunków)

ZWUA dla opiekuna stażu
ZZA dla opiekuna stażu

Deklaracje o kształceniu

Deklaracja o kształceniu na kierunku Budownictwo
Deklaracja o kształceniu na kierunku Fizyka Techniczna
Deklaracja o kształceniu na kierunku Informatyka
Deklaracja o kształceniu na kierunku Inżynieria Środowiska
Deklaracja o kształceniu na kierunku Matematyka
Deklaracja o kształceniu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
Deklaracja o kształceniu na kierunku Mechatronika
Deklaracja o kształceniu na kierunku Ochrona Środowiska

Deklaracje PEFS

Deklaracja PEFS - Budownictwo
Deklaracja PEFS - Fizyka Techniczna
Deklaracja PEFS - Informatyka
Deklaracja PEFS - Inżynieria Środowiska
Deklaracja PEFS - Matematyka
Deklaracja PEFS - Mechanika i Budowa Maszyn
Deklaracja PEFS - Mechatronika
Deklaracja PEFS - Ochrona Środowiska

Oświadczenia - przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Oświadczenie - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Oświadczenie - Wydział Elektrotechniki i Informatykii
Oświadczenie - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Wzory papierów firmowych

Wzór papieru - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wzór papieru - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wzór papieru - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wzór papieru - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Listy obecności

Lista obecności - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Lista obecności - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Lista obecności - Wydział Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Lista obecności - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Sprawozdzania z zajęć

Uniwersalny wzór sprawozdania
Wzór sprawozdania - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wzór sprawozdania - Wydział Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wzór sprawozdania - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Deklaracje do stypendium

Deklaracja do stypendium
Wzór listy stypendialnej

Inne dokumenty

Zaproszenie do realizacji wykładu dla Juniper Networks

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów